Ungdomsrörelse i förändring. [Recension av] Aapo Roselius, Mellan tradition och förnyelse. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från krigsåren in i 2000-talet

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Urban Fellman
Publication year: 2016
Journal: Historisk tidskrift för Finland
Volume number: 101
Issue number: 2
Start page: 252
End page: 259

Last updated on 2020-14-07 at 05:08