Historisk tidskrift för Finland 2017:1

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Editors: Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Publication year: 2017
Publisher: Historiska föreningen i Finland
Number in series: 1
ISSN: 0046-7596

Last updated on 2020-07-07 at 04:44