Uso de la fuerza contra grupos hostiles (=‘Analysis of the use of force against hostile groups in the Peruvian Constitutional Tribunal’s judgment file No. Nº 22-2011-PI/TC)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Gaceta constitucional
Nummer: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 76

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:19