Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forsman Anna K, Nordmyr Johanna
Redaktörer: Moring Juha, Bergman Viveca, Nordling Esa, Markkula Jaana, Partanen Airi, Soikkeli Markku
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Moderpublikationens namn: Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. [Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009‒2015. Mångsidig utveckling av innehåll och strukturer år 2012]
Seriens namn: Työpaperi
Nummer i serien: 15/2013
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
ISBN: 978-952-245-906-0
eISBN: 978-952-245-907-7
ISSN: 2323-363X

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 08:29