Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Forsman Anna K, Nordmyr Johanna
Editors: Moring Juha, Bergman Viveca, Nordling Esa, Markkula Jaana, Partanen Airi, Soikkeli Markku
Place: Helsinki
Publication year: 2013
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Book title: Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. [Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009‒2015. Mångsidig utveckling av innehåll och strukturer år 2012]
Title of series: Työpaperi
Number in series: 15/2013
Start page: 103
End page: 107
ISBN: 978-952-245-906-0
eISBN: 978-952-245-907-7
ISSN: 2323-363X

Last updated on 2020-24-02 at 05:43