Core--shell designs of photoluminescent nanodiamonds with porous silica coatings for bioimaging and drug delivery II: application

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Neeraj Prabhakar, Tuomas Näreoja, Eva von Haartman, Didem Sen Karaman, Hua Jiang, Sami Koho, Tatiana A. Dolenko, Pekka E. Hänninen, Denis I. Vlasov, Viktor G. Ralchenko,
Satoru Hosomi, Igor I. Vlasov, Cecilia Sahlgren and Jessica M. Rosenholm
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Nanoscale
Volym: 5
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 3713
Artikelns sista sida, sidnummer: 3722

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:43