Om fäder, återkomster och skrivande i Michel del Castillos senare produktion

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svante Lindberg
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 109

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:47