Expansion of the F127-templated mesostructure in aerosol-generated particles by using polypropylene glycol as a swelling agent

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin H. Sörensen, Robert W. Corkery, Jan Skoc Pedersen, Jessica Rosenholm, Peter C. Alberius
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Microporous and Mesoporous Materials
Volym: 113
Nummer: 1-3
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2019-17-08 vid 07:19