Tillitsramar - ett perspektiv på riter och tillit : en religionsfilosofisk undersökning

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Ortner
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 295
ISBN: 978-951-765-802-7
eISBN: 978-951-765-803-4


Nyckelord

Ethics, religionsfilosofi, Theological ethics

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 04:41