A UML Profile for the TACO Protocol Processing Platform

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Truscan D
Förläggare: IEEE Computer Society, Region 8
Publiceringsår: 2004
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 22nd Norchip Conference

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 03:57