Physicochemical and catalytic properties of grafted vanadium species on different mesoporous silicas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tanya Tsoncheva, Ljubomira Ivanova, Rayna Dimitrova, Jessica Rosenholm
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Journal of Colloid and Interface Science
Volym: 321
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 342
Artikelns sista sida, sidnummer: 349

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:45