Region Based Allocation in Java

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Enqvist, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 510
ISBN: 952-12-1121-0
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:13