Nature is dead, long live the environment!

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Hertzberg
Förläggare: Lit Verlag
Förlagsort: Berlin, Munester, Wien, Zuerich, London
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Eco-ethica
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 80


Dokument


Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 05:57