Kan känslor förklara socialdemokraternas historia? [Recension av] Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 102
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 338
Artikelns sista sida, sidnummer: 341

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 03:55