Skydd av offer och vittnen vid mål gällande sexuella övergrepp inför den internationella tribunalen som behandlar brott som har begåtts i det forna Jugoslavien

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 1999


Nyckelord

international criminal law, sexual violence, victims of crime

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 06:05