Didrik Bernsons Infernokris. Om släktskapet mellan protagonisten i Karin Smirnoffs debutpjäs Makter och hennes far August Strindberg

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Katja Sandqvist
Editors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
Book title: Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund
Start page: 252
End page: 262
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Last updated on 2020-22-09 at 05:37