Luft under vingarna. Joel Pettersson och expressionismens örngeneration

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Renman
Editors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
Book title: Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund
Start page: 128
End page: 137
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Last updated on 2020-16-07 at 04:59