Pre-service teachers’ beliefs and knowledge about multiculturalism

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emmanuel O. Acquah, Nancy L. Commins
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: European Journal of Teacher Education
Volym: 36
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 445
Artikelns sista sida, sidnummer: 463
eISSN: 1469-5928

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:15