Rationales, Performance and Governance of Public Enterprises

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Luc Bernier, Massimo Florio, Johan Willner
Redaktörer: Luc Bernier, Massimo Florio, Johan Willner
Publiceringsår: 2016
Förläggare: FrancoAngeli
Seriens namn: Economia Pubblica
Nummer i serien: 43
Volym: 3
ISSN: 1972-5566

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:50