För lite – lagom – för mycket? Om talterapeuter och talterapi i Svenskfinland

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Simberg Susanna
Publisher: Suomen puheterapeuttiliitto ry
Publication year: 2014
Journal: Puheterapeutti
Issue number: 4
Start page: 20
End page: 21


Keywords

utbildning

Last updated on 2019-06-12 at 05:31

Share link