Inklusion genom exklusion : Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Moderpublikationens namn: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2014
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 53


Nyckelord

Anticatholicism, church history, Cultural memory, Historical consciousness, Inclusion & exclusion, Uses of history

Senast uppdaterad 2019-20-09 vid 05:40