Visions for Teacher Education: Experiences from Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Acta Didactica Norge
Volym: 6
Nummer: 1
eISSN: 1504-9922

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 05:09