Curriculum as a Governing Instrument: A comparative Study of Finland and Norway

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elde-Mølstad, Ch. & Hansén, S-E.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Education Inquiry
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 735
Artikelns sista sida, sidnummer: 753


Nyckelord

curriculum, governance

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:03