Tackling and establishing norms in classroom interaction: Student requests for clarification

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saija Merke
Redaktörer: Ritva Laury, Marja Etelämäki, Elizabeth Couper-Kuhlen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Studia Fennica: Linguistica
Förläggare: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Moderpublikationens namn: Linking Clauses and Actions in Social Interaction
Seriens namn: Studia Fennica Linguistica
Nummer i serien: 20
Nummer: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 130
ISBN: 978-952-222-858-1
eISBN: 978-952-222-900-7
ISSN: 1235-1938

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:22