Recension av Roberta Seelinger Trites Literary conceptualizations of growth

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 38
eISSN: 2000-4389


Abstrakt

Vetenskaplig recension

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:00