Från bondförnuft till governance: Den finländska närdemokratins stora utmaningar - men också goda utgångspunkter - i det senmodema

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kjell Andersson
Redaktörer: Mari Kattilakoski, Peter Backa
Förlagsort: Tampere
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Moderpublikationens namn: Uuden lähidemokratian aika - Närdemokrati för en ny tid
Seriens namn: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja
Nummer i serien: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 76
ISBN: 978-952-227-759-6
eISBN: 978-952-227-760-2
ISSN: 1238-6464

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:17