Från bondförnuft till governance: Den finländska närdemokratins stora utmaningar - men också goda utgångspunkter - i det senmodema

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kjell Andersson
Editors: Mari Kattilakoski, Peter Backa
Place: Tampere
Publication year: 2013
Publisher: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Book title: Uuden lähidemokratian aika - Närdemokrati för en ny tid
Title of series: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja
Number in series: 2
Start page: 67
End page: 76
ISBN: 978-952-227-759-6
eISBN: 978-952-227-760-2
ISSN: 1238-6464

Last updated on 2020-19-02 at 06:20