The use of an impure inorganic precursor for the synthesis of highly siliceous mesoporous materials under acidic conditions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janne Puputti, Hua Jin , Jessica, Rosenholm, Hua Jiang, Mika Lindén
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Microporous and Mesoporous Materials
Volym: 126
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 272
Artikelns sista sida, sidnummer: 275

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 03:45