Skydd av offer och vittnen vid mål gällande sexuella övergrepp inför den Internationella tribunalen som behandlat brott som begåtts i det forna Jugoslavien (1993-1998)

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikaela Heikkilä
Editors: Katja Luopajärvi
Place: Åbo
Publication year: 2001
Publisher: Åbo Akademi, Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten
Book title: Sexuellt våld som folkrättskränkning
Title of series: Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: Ser. A:523
Start page: 125
End page: 266
ISBN: 952-12-0876-7


Keywords

international criminal law, sexual violence

Last updated on 2020-10-07 at 04:25