Rysslands strävan västerut eller Vad hände vid Gangut 1714?

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Barbara Lönnqvist
Publisher: Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien
Publication year: 2014
Journal: Östbulletinen
Volume number: 18
Issue number: 2
Start page: 7
End page: 11
eISSN: 1654-8698

Last updated on 2019-13-12 at 04:39