Osäkerhetens (po)etik: Om Per Olov Enquists Legionärerna

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rudels Freja
Redaktörer: Holmström Roger
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Komplexitetens uttrycksformer. Nio nedslag i europeisk 1900-talsroman
Seriens namn: Meddelanden, litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 36
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 38
ISBN: 978-952-12-2324-2
ISSN: 0358-3988

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:28