Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Saarukka
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Volym: 2
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
eISSN: 2002-1534

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:12