A note on extended characterization of generalized trade-off directions in multiobjective optimization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mäkelä Marko M., Nikulin Yury, Mezei József
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Journal of Convex Analysis
Volym: 19
Nummer: 19
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 111

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:38

Dela länk