Финляндия как «этнографический материал» в концепции культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Redaktörer: I. P. Takala, A. V. Tolstikov
Förlagsort: Petrozavodsk
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Финляндия и Россия : образы общего прошлого : сборник научных статей = Finland and Russia : images of the shared past
Artikelns första sida, sidnummer: 176
Artikelns sista sida, sidnummer: 189
ISBN: 978-5-8021-2142-9

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:11