FRET-reporter nanoparticles to monitor redox-induced intracellular delivery of active compounds

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gulin-Sarfraz T, Sarfraz J, Karaman D, Zhang J, Oetken-Lindholm C, Duchanoy A, Rosenholm JM, Abankwa D
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: RSC Advances
Volym: 4
Nummer: 32
Artikelns första sida, sidnummer: 16429
Artikelns sista sida, sidnummer: 16437
eISSN: 2046-2069

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 05:24