Syndabockning

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Volym: 190
Nummer: 27.5.2014
Artikelns första sida, sidnummer: 5

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:23