Extended impregnation kraft cooking of Pinus radiata

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sing-hi Wang Molina
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 68


Nyckelord

Defibration point, Extended impregnation cooking, Oxygen delignification, Softwood kraft pulp

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:12