Poly (ethylene imine) functionalized mesoporous silica nanoparticle for biological applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Boris Ufer, Jessica M. Rosenholm, Alain Duchanoy, Lotta Bergman, Mika Lindén
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Studies in Surface Science and Catalysis
Volym: 174, Part A
Artikelns första sida, sidnummer: 353
Artikelns sista sida, sidnummer: 356

Senast uppdaterad 2019-18-08 vid 07:20