Membrane properties of structurally modified ceramides -effects on lipid lateral distribution and sphingomyelin interactions in artificial bilayer membranes

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Terhi Maula
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3021-9

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:52