Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Tuhus
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 229
ISBN: 978-951-765-852-2
eISBN: 978-951-765-853-9

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:53

Dela länk