Normkritiska perspektiv på kön och ras/etnicitet i en skolkontext

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Salla Tuori
Editors: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran
eISBN: 978-952-12-3519-1


Abstract

Salla Tuori är biträdande professor i
genusvetenskap. Hennes forskning har fokuserat på dagens
mångkulturalitet i Finland ur postkoloniala perspektiv, med en särskild
tyngdpunkt på det s.k. projektsamhället och integrationsprojekt för
invandrare. För tillfället arbetar hon med ett forskningsprojekt om
statliga gränspraktiker i konst samt samfundskonst med invandrar- och
flyktinggrupper.

Tuori diskuterar normativitet i förhållande till kön, sexualitet och ras/etnicitet i en skolkontext.
Föreställningar om det som är normalt och vanligt ligger som grund för
normativiteten, d.v.s. de sätt på vilka normalitet konstrueras och
upprätthålls. Normkritiska perspektiv betraktar dessa normaliteter
analytiskt och undersöker på vilka sätt de hindrar elever från att bli
hörda eller begränsar elevers handlingsutrymme då de inte passar in i
normerna. Normerna och uppfattningar av normalitet anses begränsa både
dem som ryms och inte ryms in i normerna.

I diskussionen utgår Tuori från
genusvetenskaplig forskning om kön och ras/etnicitet och diskuterar
dessa tillsammans med den nya läroplanen och guiden Jämställdhet är en kunskapsfråga.
Ett särskilt fokus ligger på normativitet och normkritiska perspektiv i
förhållande till heteronormativitet och vithet som en struktur. Det är
viktigt att förstå hur kön, sexualitet och ras/etnicitet är sammanvävda
och påverkar varandra. Temat är högaktuellt på grund av den nya
läroplanen som förutsätter en ny typ av kunskap av lärarna i förhållande
till kön och könsmångfald. Det finns också många projekt och kampanjer
som erbjuder kunskap för skolorna om kön, sexualitet, rasifiering och
etnicitet.


Keywords

Classroom norms, gender, Gender and sexuality, normativity, racism

Last updated on 2020-01-06 at 05:14