Hemmafrun som ideal och verklighet i 1950-talets Finland ; [rec. av Lena Marander-Eklund: "Att vara hemma och fru : en studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland"]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 99
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 312
Artikelns sista sida, sidnummer: 315

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 08:57