Nanoparticles in targeted cancer therapy: mesoporous silica nanoparticles entering preclinical development stage

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M. Rosenholm, Veronika Mamaeva, Cecilia Sahlgren & Mika Lindén
Förläggare: Future Medicine Ltd London, UK
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Nanomedicine
Volym: 7
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 111
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 03:55