JNK regulation of neurogenesis, neuroplasticity and anxiety-related behavior in mice

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hasan Mohammad
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3360-9
eISBN: 978-052-12-3361-6

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 06:05