Yhteisomistajan oikeudesta asumiskorvaukseen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Klami-Wetterstein
Förläggare: University of Turku, Faculty of Law
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Oikeustieto
Volym: 2016
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 1456-4270

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:20