Motgångar

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Neuman Yrsa
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Tidskriftsakronym: ÅU
Volym: 190
Nummer: 16.9.2014
Artikelns första sida, sidnummer: 5

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:13