Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Clas Zilliacus
Editors: Lisen Sundqvist
Place: Helsingfors, Finland & Stockholm, Sweden
Publication year: 2014
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Ultra och Quosego
Start page: ix
End page: xxvii
ISBN: 078-951-583-171-2

Last updated on 2020-25-05 at 05:13