Synthesis and characterization of mesoscopically ordered surfactant/co-surfactant templated metal oxides

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Czuryszkiewicz, J. Rosenholm, F. Kleitz, M. Lindén
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Studies in Surface Science and Catalysis
Volym: 142
Artikelns första sida, sidnummer: 1117
Artikelns sista sida, sidnummer: 1124

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:45