Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Redaktörer: Mykletun, Reidar J.
Förlagsort: Stavanger
Publiceringsår: 1992
Förläggare: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning
Moderpublikationens namn: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning
Artikelns första sida, sidnummer: 393
Artikelns sista sida, sidnummer: 411
ISBN: 82-7220-408-8

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 04:36