Personers laering i yrkesfaglige sammenhenger: Dryftinger og empiriske arbeider fra en arbetsgruppe. Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1995-1996. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eklund-Myrskog G, Liljefelt O., Waage J-F
Förläggare: Nordiska Ministerrådet
Publiceringsår: 1996

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 07:47